Vocale Werken
Alle rechten voorbehouden ©2007 Gerard Scherff
Voor het bekijken van deze werken is
Adobe Acrobat Reader nodig. Heeft u
dit nog niet op uw computer staan, klik
dan op dit logo:

<<Home

Bruidsmis sopraan-solo en orgel AV 960607
- Kyrie
- Gloria
- Sanctus
- Agnus Dei
AV 960607a

Missa Sacri Cuori tenor en orgel/piano AV 961208
- Kyrie
- Gloria
- Sanctus
- Agnus Dei

Franciscusmis jeugdkoor en piano AV 960806
- Heer, ontferm U
- Eer aan God
- Heilig
- Lam Gods

Canta Solina koor (SA) en orgel AV 961016
- Heer, ontferm U
- Eer aan God
- Heilig
- Lam Gods

Missa Simplex koor (SAB) a cappella AV 000405
- Kyrie
- Sanctus
- Agnus Dei

St. Anna-te-Drieën Mis koor (SAB) en orgel AV 990110
- Heer, ontferm U
- Eer aan God
- Heilig
- Lam Gods

Michaëlmis koor (SATB) en orgel AV 960612
- Heer, ontferm U
- Eer aan God
- Geloofsbelijdenis
- Heilig
- Lam Gods

Paulusmis koor (SATB) en orgel AV 001125
- Kyrie
- Gloria
- Sanctus
- Agnus Dei

Missa Sancta Caecilia koor (SATB) en orgel/piano AV 990519
- Kyrie
- Gloria
- Credo
- Sanctus
- Agnus Dei

Ave Maria koor (éénstemmig) en orgel AV 000327

Veni Creator Spiritu koor (SSA / TTB) en orgel AV 000607

Drie Koorwerken
- Het lied van de Schepper
(eenstemmig) (tweestemmig)
- Kantiek van Mozes
(antifoon)(couplet)
- Acclamatie: Dit is de dag
koor (SAB) en orgel

koor (SATB) en orgel

koor (SATB) en orgel
AV 970219

AV 970220

AV 980412

Cantate: Nu gaat de hemel open koor (SATB), sopr.-solo en piano AV 001101
- intro
- 1e couplet
- 2e couplet
- 3e couplet
- 4e couplet
- 5e couplet

Kerstcantate, No.1 koor (SATB) en piano AV 970110
- In Bethlehem

Twee acclamaties koor (SATB) en orgel AV 990124
- Laudate omnes gentes
- Rorate caeli

Pater Noster koor (SATB) a cappella AV 990118

Lijdensverhaal volgens Johannes koor (SATB), solisten en orgel AV 010213
- deel A: in die tijd ging Jezus
- deel B: maar Simon Petrus
- deel C: op dit woord
- deel D: toen brachten zij
- deel E: zo zou Jezus' woord
- deel F: toen begonnen ze
- deel G: en zij sloegen Hem
- deel H: toen Pilatus
- deel I: Pilatus vroeg
- deel J: aldus moest

Acht koorwerken op tekst van Hans Bouma koor, soli en orgel/piano
- Een God die leeft en leven doet
- Woorden die vonken
- Leven als de bomen
- Niet gemaakt maar gekregen
- Is er een mens
- Ontroerd
- Met God heeft Hij gestreden
- Een mens leeft niet alleen op aarde
AV 000701
AV 000702
AV 000703
AV 000704
AV 000705
AV 000706
AV 000707
AV 000708

Zeven koorwerken op tekst van Frank Petter koor, soli en orgel/piano
- Eens komen wij God tegen
- Gij die weet waardoor bewogen
- Veertig dagen
- Van de morgen tot de avond
- De beker der dankzegging
- Uit de chaos van de overvloed
- De Emmaüsgangers
AV 000801
AV 000802
AV 000803
AV 000804
AV 000805
AV 000806
AV 000807


<<Home

Muziek die in het openbaar ten gehore wordt gebracht moet gemeld worden bij:

Gerard Scherff
gerardscherff@outlook.com
telefoon 010 84 65 459